Listado códigos LER residuos peligrosos Galicia

Técnico recogiendo muestras de residuos peligrosos

Este es el listado de códigos LER peligrosos en los cuales INSA des puede realizar la recogida y transporte para toda Galicia.

Somos una empresa inscrita en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia como gestor de residuos peligrosos, con el número CO-RP-P-NR-00007.

 

Listado códigos LER residuos peligrosos Galicia

010304 * | Estériles que xeran ácido procedentes da transformación de sulfuros
010305 * | Outros estériles que conteñen substancias perigosas
010307 * | Outros residuos que conteñen substancias perigosas procedentes da transformación física e química de minerais metálicos
010310 * | Lodos vermellos da produción de alúmina que conteñen sustancias perigosas distintos dos mencionados no código 01 03 07
010407 * | Residuos que conteñen substancias perigosas procedentes da transformación física e química de minerais non metálicos
010505 * | Lodos e residuos de perforacións que conteñen hidrocarburos
010506 * | Lodos e outros residuos de perforacións que conteñen substancias perigosas
020108 * | Residuos agroquímicos que conteñen substancias perigosas
030104 * | Serraduras, labras, retrincos, madeira, taboleiros de partículas e chapas que conteñen substancias perigosas
030201 * | Conservantes da madeira orgánicos non haloxenados
030202 * | Conservantes da madeira organoclorados
030203 * | Conservantes da madeira organometálicos
030204 * | Conservantes da madeira inorgánicos
030205 * | Outros conservantes da madeira que conteñen substancias perigosas
040103 * | Residuos de desengraxamento que conteñen disolventes sen fase líquida
040214 * | Residuos do acabamento que conteñen disolventes orgánicos
040219 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas
050102 * | Lodos de desalinización
050103 * | Lodos de fondos de tanques
050104 * | Lodos de alquil ácido
050105 * | Derramos de hidrocarburos
050106 * | Lodos oleosos procedentes de operacións de mantemento de instalacións ou equipamentos
050107 * | Alcatráns ácidos
050108 * | Outros alcatráns
050109 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas
050111 * | Residuos procedentes da limpeza de combustibles con bases
050112 * | Hidrocarburos que conteñen ácidos
050115 * | Arxilas de filtración usadas
050601 * | Alcatráns ácidos
050603 * | Outros alcatráns
050701 * | Residuos que conteñen mercurio
060203 * | Hidróxido amónico
060204 * | Hidróxido potásico e hidróxido sódico
060311 * | Sales sólidos e solucións que conteñen cianuros
060313 * | Sales sólidos e solucións que conteñen metais pesados
060315 * | Óxidos metálicos que conteñen metais pesados
060403 * | Residuos que conteñen arsénico
060502 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas
060602 * | Residuos que conteñen sulfuros perigosos
060701 * | Residuos de electrólise que conteñen amianto
060702 * | Carbón activo procedente da produción de cloro
060703 * | Lodos de sulfato bárico que conteñen mercurio
060704 * | Solucións e ácidos, por exemplo, ácido de contacto
060802 * | Residuos que conteñen clorosilanos perigosos
060903 * | Residuos cálcicos de reacción que conteñen ou están contaminados con substancias perigosas
061002 * | Residuos que conteñen substancias perigosas
061302 * | Carbón activo usado (excepto o código 06 07 02)
061304 * | Residuos procedentes da transformación do amianto
061305 * | Feluxe
070101 * | Líquidos de limpeza e licores nai acuosos
070104 * | Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos
070107 * | Residuos de reacción e de destilación haloxenados
070108 * | Outros residuos de reacción e de destilación
070109 * | Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados
070110 * | Outras tortas de filtración e absorbentes usados
070111 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas
070201 * | Líquidos de limpeza e licores nai acuosos
070203 * | Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados
070204 * | Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos
070207 * | Residuos de reacción e de destilación haloxenados
070208 * | Outros residuos de reacción e de destilación
070209 * | Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados
070210 * | Outras tortas de filtración e absorbentes usados
070211 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas
070214 * | Residuos procedentes de aditivos que conteñen substancias perigosas
070216 * | Residuos que conteñen siliconas perigosas
070301 * | Líquidos de limpeza e licores nai acuosos
070303 * | Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados
070304 * | Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos
070307 * | Residuos de reacción e de destilación haloxenados
070308 * | Outros residuos de reacción e de destilación
070309 * | Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados
070310 * | Outras tortas de filtración e absorbentes usados
070311 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas
070401 * | Líquidos de limpeza e licores nai acuosos
070403 * | Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados
070404 * | Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos
070407 * | Residuos de reacción e de destilación haloxenados
070408 * | Outros residuos de reacción e de destilación
070409 * | Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados
070410 * | Outras tortas de filtración e absorbentes usados
070411 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas
070413 * | Residuos sólidos que conteñen substancias perigosas
070501 * | Líquidos de limpeza e licores nai acuosos
070503 * | Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados
070504 * | Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos
070507 * | Residuos de reacción e de destilación haloxenados
070508 * | Outros residuos de reacción e de destilación
070509 * | Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados
070510 * | Outras tortas de filtración e absorbentes usados
070511 * | Lodos de tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas
070513 * | Residuos sólidos que conteñen substancias perigosas
070601 * | Líquidos de limpeza e licores nai acuosos
070603 * | Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados
070604 * | Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos
070607 * | Residuos de reacción e de destilación haloxenados
070608 * | Outros residuos de reacción e de destilación
070609 * | Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados
070610 * | Outras tortas de filtración e absorbentes usados
070611 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas
070701 * | Líquidos de limpeza e licores nai acuosos
070703 * | Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados
070707 * | Residuos de reacción e de destilación haloxenados
070708 * | Outros residuos de reacción e de destilación
070709 * | Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados
070710 * | Outras tortas de filtración e absorbentes usados
070711 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosa
080115 * | Lodos acuosos que conteñen pintura ou verniz con disolventes orgánicos ou outras substancias perigosas
080119 * | Suspensións acuosas que conteñen pintura ou verniz con disolventes orgánicos ou outras substancias perigosas
080121 * | Residuos de decapantes ou desvernizadores
080319 * | Aceites de dispersión
080411 * | Lodos de adhesivos e seladores que conteñen disolventes orgánicos ou outras substancias perigosas
080417 * | Aceite de resina
080501 * | Isocianatos residuais
090102 * | Solucións de revelado de placas de impresión á auga
090105 * | Solucións de branqueo e solucións de branqueo-fixación
090111 * | Cámaras dun só uso con pilas ou acumuladores incluídos nos códigos 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03
090113 * | Residuos líquidos acuosos, procedentes da recuperación in situ de prata, distintos dos especificados no código 09 01 06
100104 * | Cinzas voantes e po de caldeira de hidrocarburos
100109 * | Ácido sulfúrico
100113 * | Cinzas voantes de hidrocarburos emulsionados usados como combustibles
100114 * | Cinzas de lareira, escouras e po de caldeira, procedentes da coincineración, que conteñen substancias perigosas
100116 * | Cinzas voantes procedentes da coincineración que conteñen substancias perigosas
100118 * | Residuos, procedentes da depuración de gases, que conteñen substancias perigosas
100120 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas
100122 * | Lodos acuosos, procedentes da limpeza de caldeiras, que conteñen substancias perigosas
100207 * | Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas
100211 * | Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites
100213 * | Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas
100304 * | Escouras da produción primaria
100308 * | Escouras salinas da produción secundaria
100309 * | Escouras graúdas negras da produción secundaria
100315 * | Escumallos inflamables ou que emiten, en contacto coa auga, gases inflamables en cantidades perigosas
100317 * | Residuos que conteñen alcatrán procedentes da fabricación de ánodos
100319 * | Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas
100321 * | Outras partículas e po (incluído o po de trituración) que conteñen substancias perigosas
100323 * | Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas
100325 * | Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas
100327 * | Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites
100329 * | Residuos do tratamento de escouras salinas e escouras graúdas negras, que conteñen substancias perigosas
100401 * | Escouras da produción primaria e secundaria
100402 * | Escouras graúdas e escumallos da produción primaria e secundaria
100403 * | Arseniato de calcio
100404 * | Partículas procedentes dos efluentes gasosos
100405 * | Outras partículas e pos
100406 * | Residuos sólidos do tratamento de gases
100407 * | Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases
100409 * | Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites
100503 * | Partículas procedentes dos efluentes gasosos
100505 * | Residuos sólidos do tratamento de gases
100506 * | Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases
100508 * | Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites
100510 * | Escouras graúdas e escumallos inflamables ou que emiten, en contacto coa auga, gases inflamables en cantidades perigosas
100603 * | Partículas procedentes dos efluentes gasosos
100606 * | Residuos sólidos do tratamento de gases
100607 * | Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases
100609 * | Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites
100707 * | Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites
100808 * | Escouras salinas da produción primaria e secundaria
100810 * | Escouras graúdas e escumallos inflamables ou que emiten, en contacto có auga, gases inflamables en cantidades perigosas
100812 * | Residuos que conteñen alcatrán procedentes da fabricación de ánodos
100815 * | Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas
100817 * | Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas
100819 * | Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites
100905 * | Machos e moldes de fundición sen coada que conteñen substancias perigosas
100907 * | Machos e moldes de fundición con coada que conteñen substancias perigosas
100909 * | Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas
100911 * | Outras partículas que conteñen substancias perigosas
100913 * | Ligantes residuais que conteñen substancias perigosas
100915 * | Residuos de axentes indicadores de fisuración que conteñen substancias perigosas
101005 * | Machos e moldes de fundición sen coada que conteñen substancias perigosas
101007 * | Machos e moldes de fundición con coada que conteñen substancias perigosas
101009 * | Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas
101011 * | Outras partículas que conteñen substancias perigosas
101013 * | Ligantes residuais que conteñen substancias perigosas
101015 * | Residuos de axentes indicadores de fisuración que conteñen substancias perigosas
101109 * | Residuos da preparación de mesturas antes do proceso de cocción que conteñen substancias perigosas
101111 * | Residuos de pequenas partículas de vidro e de po de vidro que conteñen metais pesados(por exemplo, de tubos catódicos)
101113 * | Lodos procedentes do pulimento e esmerilado do vidro que conteñen substancias perigosas
101115 * | Residuos sólidos, do tratamento de gases de combustión, que conteñen substancias perigosas
101117 * | Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas
101119 * | Residuos sólidos do tratamento in situ de efluentes, que conteñen substancias perigosas
101209 * | Residuos sólido, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas
101211 * | Residuos da vitrificación que conteñen metais pesados
101309 * | Residuos da fabricación de fibrocemento que conteñen amianto
101312 * | Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas
101401 * | Residuos da depuración de gases que conteñen mercurio
110105 * | Ácidos de decapaxe
110106 * | Ácidos no especificados noutra categoría
110108 * | Lodos de fosfatacion
110109 * | Lodos e tortas de filtración que conteñen substancias perigosas
110111 * | Líquidos acuosos de enxaugadura que conteñen substancias perigosas
110115 * | Eluatos e lodos, procedentes de sistemas de membranas ou de intercambio iónico, que conteñen substancias perigosas
110116 * | Resinas intercambiadoras de ións saturadas ou usadas
110198 * | Outros residuos que conteñen substancias perigosas
110202 * | Lodos da hidrometalurxia do zinc (incluídas xarosita e goethita)
110205 * | Residuos de procesos da hidrometalurxia do cobre que conteñen substancias perigosas
110207 * | Outros residuos que conteñen substancias perigosas
110301 * | Residuos que conteñen cianuro
110302 * | Outros residuos
110503 * | Residuos sólidos do tratamento de gases
110504 * | Fundentes usados
120106 * | Aceites minerais de mecanizado que conteñen haloxenados (excepto as emulsións ou disolucións)
120107 * | Aceites minerais de mecanizado sen halóxenos (excepto as emulsións ou disolucións)
120108 * | Emulsións e disolucións de mecanizado que conteñen halóxenos
120110 * | Aceites sintéticos de mecanizado
120114 * | Lodos de mecanizado que conteñen substancias perigosas
120119 * | Aceites de mecanizado facilmente biodegradables
120120 * | Moas e materiais de esmerilado usados que conteñen substancias perigosas
120301 * | Líquidos acuosos de limpeza
120302 * | Residuos de desengraxamento ó vapor
130104 * | Emulsiones cloradas
130109 * | Aceites hidráulicos minerais clorados
130110 * | Aceites hidráulicos minerais non clorados
130110 * | Aceites hidráulicos minerais non clorados
130112 * | Aceites hidráulicos facilmente biodegradables
130204 * | Aceites minerais clorados de motor, de transmisión mecánica e lubricantes
130206 * | Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica e lubricantes
130207 * | Aceites facilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica e lubricantes
130301 * | Aceites de illamento e transmisión de calor que conteñen PCB
130301 * | Aceites de illamento e transmisión de calor que conteñen PCB
130306 * | Aceites minerais clorados de illamento e transmisión de calor distintos dos especificados no código 13 03 01
130307 * | Aceites minerais non clorados de illamento e transmisión de calor
130308 * | Aceites sintéticos de illamento e transmisión de calor
130309 * | Aceites facilmente biodegradables de illamento e transmisión de calor
130310 * | Otros aceites de illamento e transmisión de calor
130401 * | Aceites de sentinas procedentes da navegación en augas continentais
130402 * | Aceites de sentinas recollidos en peiraos
130403 * | Aceites de sentinas procedentes doutros tipos de navegación
130501 * | Sólidos procedentes de desareadores e de separadores de auga/substancias aceitosas
130503 * | Lodos de interceptores
130506 * | Aceites procedentes de separadores de auga/substancias aceitosas
130508 * | Mestura de residuos procedentes de desareadores e de separadores de auga/ substancias aceitosas
130702 * | Gasolina
130801 * | Lodos ou emulsións de desalinización
130802 * | Outras emulsións
140604 * | Lodos ou residuos sólidos que conteñen disolventes haloxenados
140605 * | Lodos ou residuos sólidos que conteñen outros disolventes
160104 * | Vehículos ó final da súa vida útil
160109 * | Compoñentes que conteñen PCB
160110 * | Compoñentes explosivos (por exemplo, air bags)
160111 * | Zapatas de freo que conteñen amianto
160121 * | Compoñentes perigosos distintos dos especificados nos códigos 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
160209 * | Transformadores e condensadores que conteñen PCB
160210 * | Equiamentos desbotados que conteñen PCB, ou están contaminados por eles, distintos dos especificados no código 16 02 09
160212 * | Equipamentos desbotados que conteñen amianto libre
160215 * | Compoñentes perigosos retirados de equipamentos desbotados
160303 * | Residuos inorgánicos que conteñen substancias perigosas
160305 * | Residuos orgánicos que conteñen substancias perigosas
160307 * | Mercurio metálico
160401 * | Residuos de municións
160402 * | Residuos de fogos artificiais
160403 * | Outros residuos explosivos
160602 * | Acumuladores de Ni-Cd
160606 * | Electrólito de pilas ou acumuladores recollidos selectivamente
160709 * | Residuos que conteñen outras substancias perigosas
160802 * | Catalizadores usados que conteñen metais de transición perigosos ou compostos de metais de transición perigosos
160805 * | Catalizadores usados que conteñen ácido fosfórico
160806 * | Líquidos usados utilizados como catalizadores
160807 * | Catalizadores usados contaminados con substancias perigosas
160901 * | Permanganatos, por exemplo, permanganato potásico
160902 * | Cromatos, por exemplo, cromato potásico, dicromato sódico ou potásico
160904 * | Substancias oxidantes non especificadas noutra categoría
161003 * | Concentrados acuosos que conteñen substancias perigosas
161101 * | Revestimentos e refractarios a partir de carbono, procedentes de procesos metalúrxicos, que conteñen substancias perigosas
161103 * | Outros revestimentos e refractarios, procedentes de procesos metalúrxicos, que conteñen substancias perigosas
161105 * | Revestimentos e refractarios, procedentes de procesos no metalúrxicos, que conteñen substancias perigosas
170106 * | Mesturas, ou fraccións separadas, de formigón, ladrillos, tellas e materiais cerámicos, que conteñen substancias perigosas
170204 * | Vidro, plástico e madeira que conteñen substancias perigosas ou están contaminadas por elas
170301 * | Mesturas bituminosas que conteñen alcatrán de hulla
170303 * | Alcatrán de hulla e produtos alcatranados
170409 * | Residuos metálicos contaminados con substancias perigosas
170410 * | Cables que conteñen hidrocarburos, alcatrán de hulla e outras substancias perigosas
170503 * | Terra e pedras que conteñen substancias perigosas
170505 * | Lodos de drenaxe que conteñen substancias perigosas
170507 * | Balasto de vías férreas que contén substancias perigosas
170601 * | Materiais de illamento que conteñen amianto
170603 * | Outros materiais de illamento que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas
170605 * | Materiais de construción que conteñen amianto
170801 * | Materiais de construción a partir de xeso contaminados con substancias perigosas
170901 * | Residuos de construción e demolición que conteñen mercurio
170902 * | Residuos de construción e demolición que conteñen PCB (por exemplo, seladores que conteñen PCB, revestimentos de piso a partir de resinas que conteñen PCB, vidros dobres que conteñen PCB, condensadores que conteñen PCB)
170903 * | Outros residuos de construción e demolición (incluídos os residuos mesturados) que conteñen substancias perigosas
190105 * | Torta de filtración do tratamento de gases
190106 * | Residuos líquidos acuosos do tratamento de gases e outros residuos líquidos acuosos
190107 * | Residuos sólidos do tratamento de gases
190110 * | Carbón activo usado procedente do tratamento de gases
190111 * | Cinzas de fondo de forno e escouras que conteñen substancias perigosos
190113 * | Cinzas voantes que conteñen substancias perigosas
190115 * | Po de caldeira que contén substancias perigosas
190117 * | Residuos de pirólise que conteñen substancias perigosas
190204 * | Residuos mesturados previamente, compostos por, cando menos, un residuo perigoso
190205 * | Lodos de tratamentos fisico-químicos que conteñen substancias perigosas
190207 * | Aceites e concentrados procedentes do proceso de separación
190208 * | Residuos combustibles líquidos que conteñen substancias perigosas
190209 * | Residuos combustibles sólidos que conteñen substancias perigosas
190211 * | Outros residuos que conteñen substancias perigosas
190304 * | Residuos perigosos parcialmente estabilizados
190306 * | Residuos perigosos solidificados
190308 * | Mercurio parcialmente estabilizado
190402 * | Cinzas voantes e outros residuos do tratamento de gases
190403 * | Fase sólida non vitrificada
190702 * | Lixiviados de vertedoiro que conteñen substancias perigosas
190807 * | Solucións e lodos da rexeneración de intercambiadores de ións
190808 * | Residuos procedentes de sistemas de membranas que conteñen metais pesados
190810 * | Mesturas de graxas e aceites procedentes da separación de auga/substancias aceitosas, distintas das especificadas no código 19 08 09
190811 * | Lodos procedentes do tratamento biolóxico de augas residuais industriais, que conteñen substancias perigosas
191003 * | Fraccións lixeiras de fragmentación (fluff-light) e po que conteñen substancias perigosas
191005 * | Outras fraccións que conteñen substancias perigosas
191101 * | Arxilas de filtración usadas
191102 * | Alcatráns ácidos
191103 * | Residuos de líquidos acuosos
191104 * | Residuos da limpeza de combustibles con bases
191105 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosos
191107 * | Residuos da depuración de efluentes gasosos
191206 * | Madeira que contén substancias perigosas
191211 * | Outros residuos (incluídas mesturas de materiais), procedentes do tratamento mecánico de residuos, que conteñen substancias perigosas
191301 * | Residuos sólidos, da recuperación de solos, que conteñen substancias perigosas
191303 * | Lodos da recuperación de solos, que conteñen substancias perigosas
191305 * | Lodos da recuperación de augas subterráneas, que conteñen substancias perigosas
191307 * | Residuos de líquidos acuosos e concentrados acuosos, procedentes da recuperación de augas subterráneas, que conteñen substancias perigosas
200115 * | Álcalis
200117 * | Produtos fotoquímicos
200131 * | Medicamentos citotóxicos e citostáticos
200133 * | Baterías e acumuladores especificados nos códigos 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 e baterías e acumuladores sen clasificar que conteñen esas baterías
200137 * | Madeira que contén substancias perigosas

 

¿Alguna Duda? Consulta presupuesto para que hagamos la recogida y transporte de alguno de estos residuos peligrosos. Contactar con INSA des

ESTE SERVICIO ES EXCLUSIVO PARA GALICIA

Pide tu presupuesto

– Gestión de Residuos en Galicia
– Tu empresa en control de plagas

Tel: 981 319 333
email: insades@insades.com

 

INSA des

ISO 9001-2015ISO 14001-2015

Presupuestos INSA des

FERROL | LUGO | OURENSE | CORUÑA
SANTIAGO | PONTEVEDRA | VIGO

– Quizás pueda interesarte –

Control de plagas Ourense

Control de plagas Ourense

El control de plagas es una parte esencial de mantener un ambiente saludable y seguro en nuestras propiedades. En Ourense, la necesidad de un control de plagas eficaz es aún más evidente debido a la amplia variedad de insectos y roedores que pueden infestar nuestras...