Listado códigos LER residuos peligrosos Galicia

Técnico recogiendo muestras de residuos peligrosos

Este es el listado de códigos LER peligrosos en los cuales INSA des puede realizar la recogida y transporte para toda Galicia.

Somos una empresa inscrita en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia como gestor de residuos peligrosos, con el número CO-RP-P-NR-00007.

 

Listado códigos LER residuos peligrosos Galicia

010304 * | Estériles que xeran ácido procedentes da transformación de sulfuros
010305 * | Outros estériles que conteñen substancias perigosas
010307 * | Outros residuos que conteñen substancias perigosas procedentes da transformación física e química de minerais metálicos
010310 * | Lodos vermellos da produción de alúmina que conteñen sustancias perigosas distintos dos mencionados no código 01 03 07
010407 * | Residuos que conteñen substancias perigosas procedentes da transformación física e química de minerais non metálicos
010505 * | Lodos e residuos de perforacións que conteñen hidrocarburos
010506 * | Lodos e outros residuos de perforacións que conteñen substancias perigosas
020108 * | Residuos agroquímicos que conteñen substancias perigosas
030104 * | Serraduras, labras, retrincos, madeira, taboleiros de partículas e chapas que conteñen substancias perigosas
030201 * | Conservantes da madeira orgánicos non haloxenados
030202 * | Conservantes da madeira organoclorados
030203 * | Conservantes da madeira organometálicos
030204 * | Conservantes da madeira inorgánicos
030205 * | Outros conservantes da madeira que conteñen substancias perigosas
040103 * | Residuos de desengraxamento que conteñen disolventes sen fase líquida
040214 * | Residuos do acabamento que conteñen disolventes orgánicos
040219 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas
050102 * | Lodos de desalinización
050103 * | Lodos de fondos de tanques
050104 * | Lodos de alquil ácido
050105 * | Derramos de hidrocarburos
050106 * | Lodos oleosos procedentes de operacións de mantemento de instalacións ou equipamentos
050107 * | Alcatráns ácidos
050108 * | Outros alcatráns
050109 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas
050111 * | Residuos procedentes da limpeza de combustibles con bases
050112 * | Hidrocarburos que conteñen ácidos
050115 * | Arxilas de filtración usadas
050601 * | Alcatráns ácidos
050603 * | Outros alcatráns
050701 * | Residuos que conteñen mercurio
060203 * | Hidróxido amónico
060204 * | Hidróxido potásico e hidróxido sódico
060311 * | Sales sólidos e solucións que conteñen cianuros
060313 * | Sales sólidos e solucións que conteñen metais pesados
060315 * | Óxidos metálicos que conteñen metais pesados
060403 * | Residuos que conteñen arsénico
060502 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas
060602 * | Residuos que conteñen sulfuros perigosos
060701 * | Residuos de electrólise que conteñen amianto
060702 * | Carbón activo procedente da produción de cloro
060703 * | Lodos de sulfato bárico que conteñen mercurio
060704 * | Solucións e ácidos, por exemplo, ácido de contacto
060802 * | Residuos que conteñen clorosilanos perigosos
060903 * | Residuos cálcicos de reacción que conteñen ou están contaminados con substancias perigosas
061002 * | Residuos que conteñen substancias perigosas
061302 * | Carbón activo usado (excepto o código 06 07 02)
061304 * | Residuos procedentes da transformación do amianto
061305 * | Feluxe
070101 * | Líquidos de limpeza e licores nai acuosos
070104 * | Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos
070107 * | Residuos de reacción e de destilación haloxenados
070108 * | Outros residuos de reacción e de destilación
070109 * | Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados
070110 * | Outras tortas de filtración e absorbentes usados
070111 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas
070201 * | Líquidos de limpeza e licores nai acuosos
070203 * | Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados
070204 * | Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos
070207 * | Residuos de reacción e de destilación haloxenados
070208 * | Outros residuos de reacción e de destilación
070209 * | Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados
070210 * | Outras tortas de filtración e absorbentes usados
070211 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas
070214 * | Residuos procedentes de aditivos que conteñen substancias perigosas
070216 * | Residuos que conteñen siliconas perigosas
070301 * | Líquidos de limpeza e licores nai acuosos
070303 * | Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados
070304 * | Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos
070307 * | Residuos de reacción e de destilación haloxenados
070308 * | Outros residuos de reacción e de destilación
070309 * | Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados
070310 * | Outras tortas de filtración e absorbentes usados
070311 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas
070401 * | Líquidos de limpeza e licores nai acuosos
070403 * | Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados
070404 * | Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos
070407 * | Residuos de reacción e de destilación haloxenados
070408 * | Outros residuos de reacción e de destilación
070409 * | Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados
070410 * | Outras tortas de filtración e absorbentes usados
070411 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas
070413 * | Residuos sólidos que conteñen substancias perigosas
070501 * | Líquidos de limpeza e licores nai acuosos
070503 * | Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados
070504 * | Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos
070507 * | Residuos de reacción e de destilación haloxenados
070508 * | Outros residuos de reacción e de destilación
070509 * | Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados
070510 * | Outras tortas de filtración e absorbentes usados
070511 * | Lodos de tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas
070513 * | Residuos sólidos que conteñen substancias perigosas
070601 * | Líquidos de limpeza e licores nai acuosos
070603 * | Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados
070604 * | Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos
070607 * | Residuos de reacción e de destilación haloxenados
070608 * | Outros residuos de reacción e de destilación
070609 * | Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados
070610 * | Outras tortas de filtración e absorbentes usados
070611 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas
070701 * | Líquidos de limpeza e licores nai acuosos
070703 * | Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados
070707 * | Residuos de reacción e de destilación haloxenados
070708 * | Outros residuos de reacción e de destilación
070709 * | Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados
070710 * | Outras tortas de filtración e absorbentes usados
070711 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosa
080115 * | Lodos acuosos que conteñen pintura ou verniz con disolventes orgánicos ou outras substancias perigosas
080119 * | Suspensións acuosas que conteñen pintura ou verniz con disolventes orgánicos ou outras substancias perigosas
080121 * | Residuos de decapantes ou desvernizadores
080319 * | Aceites de dispersión
080411 * | Lodos de adhesivos e seladores que conteñen disolventes orgánicos ou outras substancias perigosas
080417 * | Aceite de resina
080501 * | Isocianatos residuais
090102 * | Solucións de revelado de placas de impresión á auga
090105 * | Solucións de branqueo e solucións de branqueo-fixación
090111 * | Cámaras dun só uso con pilas ou acumuladores incluídos nos códigos 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03
090113 * | Residuos líquidos acuosos, procedentes da recuperación in situ de prata, distintos dos especificados no código 09 01 06
100104 * | Cinzas voantes e po de caldeira de hidrocarburos
100109 * | Ácido sulfúrico
100113 * | Cinzas voantes de hidrocarburos emulsionados usados como combustibles
100114 * | Cinzas de lareira, escouras e po de caldeira, procedentes da coincineración, que conteñen substancias perigosas
100116 * | Cinzas voantes procedentes da coincineración que conteñen substancias perigosas
100118 * | Residuos, procedentes da depuración de gases, que conteñen substancias perigosas
100120 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas
100122 * | Lodos acuosos, procedentes da limpeza de caldeiras, que conteñen substancias perigosas
100207 * | Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas
100211 * | Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites
100213 * | Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas
100304 * | Escouras da produción primaria
100308 * | Escouras salinas da produción secundaria
100309 * | Escouras graúdas negras da produción secundaria
100315 * | Escumallos inflamables ou que emiten, en contacto coa auga, gases inflamables en cantidades perigosas
100317 * | Residuos que conteñen alcatrán procedentes da fabricación de ánodos
100319 * | Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas
100321 * | Outras partículas e po (incluído o po de trituración) que conteñen substancias perigosas
100323 * | Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas
100325 * | Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas
100327 * | Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites
100329 * | Residuos do tratamento de escouras salinas e escouras graúdas negras, que conteñen substancias perigosas
100401 * | Escouras da produción primaria e secundaria
100402 * | Escouras graúdas e escumallos da produción primaria e secundaria
100403 * | Arseniato de calcio
100404 * | Partículas procedentes dos efluentes gasosos
100405 * | Outras partículas e pos
100406 * | Residuos sólidos do tratamento de gases
100407 * | Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases
100409 * | Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites
100503 * | Partículas procedentes dos efluentes gasosos
100505 * | Residuos sólidos do tratamento de gases
100506 * | Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases
100508 * | Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites
100510 * | Escouras graúdas e escumallos inflamables ou que emiten, en contacto coa auga, gases inflamables en cantidades perigosas
100603 * | Partículas procedentes dos efluentes gasosos
100606 * | Residuos sólidos do tratamento de gases
100607 * | Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases
100609 * | Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites
100707 * | Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites
100808 * | Escouras salinas da produción primaria e secundaria
100810 * | Escouras graúdas e escumallos inflamables ou que emiten, en contacto có auga, gases inflamables en cantidades perigosas
100812 * | Residuos que conteñen alcatrán procedentes da fabricación de ánodos
100815 * | Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas
100817 * | Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas
100819 * | Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites
100905 * | Machos e moldes de fundición sen coada que conteñen substancias perigosas
100907 * | Machos e moldes de fundición con coada que conteñen substancias perigosas
100909 * | Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas
100911 * | Outras partículas que conteñen substancias perigosas
100913 * | Ligantes residuais que conteñen substancias perigosas
100915 * | Residuos de axentes indicadores de fisuración que conteñen substancias perigosas
101005 * | Machos e moldes de fundición sen coada que conteñen substancias perigosas
101007 * | Machos e moldes de fundición con coada que conteñen substancias perigosas
101009 * | Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas
101011 * | Outras partículas que conteñen substancias perigosas
101013 * | Ligantes residuais que conteñen substancias perigosas
101015 * | Residuos de axentes indicadores de fisuración que conteñen substancias perigosas
101109 * | Residuos da preparación de mesturas antes do proceso de cocción que conteñen substancias perigosas
101111 * | Residuos de pequenas partículas de vidro e de po de vidro que conteñen metais pesados(por exemplo, de tubos catódicos)
101113 * | Lodos procedentes do pulimento e esmerilado do vidro que conteñen substancias perigosas
101115 * | Residuos sólidos, do tratamento de gases de combustión, que conteñen substancias perigosas
101117 * | Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas
101119 * | Residuos sólidos do tratamento in situ de efluentes, que conteñen substancias perigosas
101209 * | Residuos sólido, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas
101211 * | Residuos da vitrificación que conteñen metais pesados
101309 * | Residuos da fabricación de fibrocemento que conteñen amianto
101312 * | Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas
101401 * | Residuos da depuración de gases que conteñen mercurio
110105 * | Ácidos de decapaxe
110106 * | Ácidos no especificados noutra categoría
110108 * | Lodos de fosfatacion
110109 * | Lodos e tortas de filtración que conteñen substancias perigosas
110111 * | Líquidos acuosos de enxaugadura que conteñen substancias perigosas
110115 * | Eluatos e lodos, procedentes de sistemas de membranas ou de intercambio iónico, que conteñen substancias perigosas
110116 * | Resinas intercambiadoras de ións saturadas ou usadas
110198 * | Outros residuos que conteñen substancias perigosas
110202 * | Lodos da hidrometalurxia do zinc (incluídas xarosita e goethita)
110205 * | Residuos de procesos da hidrometalurxia do cobre que conteñen substancias perigosas
110207 * | Outros residuos que conteñen substancias perigosas
110301 * | Residuos que conteñen cianuro
110302 * | Outros residuos
110503 * | Residuos sólidos do tratamento de gases
110504 * | Fundentes usados
120106 * | Aceites minerais de mecanizado que conteñen haloxenados (excepto as emulsións ou disolucións)
120107 * | Aceites minerais de mecanizado sen halóxenos (excepto as emulsións ou disolucións)
120108 * | Emulsións e disolucións de mecanizado que conteñen halóxenos
120110 * | Aceites sintéticos de mecanizado
120114 * | Lodos de mecanizado que conteñen substancias perigosas
120119 * | Aceites de mecanizado facilmente biodegradables
120120 * | Moas e materiais de esmerilado usados que conteñen substancias perigosas
120301 * | Líquidos acuosos de limpeza
120302 * | Residuos de desengraxamento ó vapor
130104 * | Emulsiones cloradas
130109 * | Aceites hidráulicos minerais clorados
130110 * | Aceites hidráulicos minerais non clorados
130110 * | Aceites hidráulicos minerais non clorados
130112 * | Aceites hidráulicos facilmente biodegradables
130204 * | Aceites minerais clorados de motor, de transmisión mecánica e lubricantes
130206 * | Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica e lubricantes
130207 * | Aceites facilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica e lubricantes
130301 * | Aceites de illamento e transmisión de calor que conteñen PCB
130301 * | Aceites de illamento e transmisión de calor que conteñen PCB
130306 * | Aceites minerais clorados de illamento e transmisión de calor distintos dos especificados no código 13 03 01
130307 * | Aceites minerais non clorados de illamento e transmisión de calor
130308 * | Aceites sintéticos de illamento e transmisión de calor
130309 * | Aceites facilmente biodegradables de illamento e transmisión de calor
130310 * | Otros aceites de illamento e transmisión de calor
130401 * | Aceites de sentinas procedentes da navegación en augas continentais
130402 * | Aceites de sentinas recollidos en peiraos
130403 * | Aceites de sentinas procedentes doutros tipos de navegación
130501 * | Sólidos procedentes de desareadores e de separadores de auga/substancias aceitosas
130503 * | Lodos de interceptores
130506 * | Aceites procedentes de separadores de auga/substancias aceitosas
130508 * | Mestura de residuos procedentes de desareadores e de separadores de auga/ substancias aceitosas
130702 * | Gasolina
130801 * | Lodos ou emulsións de desalinización
130802 * | Outras emulsións
140604 * | Lodos ou residuos sólidos que conteñen disolventes haloxenados
140605 * | Lodos ou residuos sólidos que conteñen outros disolventes
160104 * | Vehículos ó final da súa vida útil
160109 * | Compoñentes que conteñen PCB
160110 * | Compoñentes explosivos (por exemplo, air bags)
160111 * | Zapatas de freo que conteñen amianto
160121 * | Compoñentes perigosos distintos dos especificados nos códigos 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
160209 * | Transformadores e condensadores que conteñen PCB
160210 * | Equiamentos desbotados que conteñen PCB, ou están contaminados por eles, distintos dos especificados no código 16 02 09
160212 * | Equipamentos desbotados que conteñen amianto libre
160215 * | Compoñentes perigosos retirados de equipamentos desbotados
160303 * | Residuos inorgánicos que conteñen substancias perigosas
160305 * | Residuos orgánicos que conteñen substancias perigosas
160307 * | Mercurio metálico
160401 * | Residuos de municións
160402 * | Residuos de fogos artificiais
160403 * | Outros residuos explosivos
160602 * | Acumuladores de Ni-Cd
160606 * | Electrólito de pilas ou acumuladores recollidos selectivamente
160709 * | Residuos que conteñen outras substancias perigosas
160802 * | Catalizadores usados que conteñen metais de transición perigosos ou compostos de metais de transición perigosos
160805 * | Catalizadores usados que conteñen ácido fosfórico
160806 * | Líquidos usados utilizados como catalizadores
160807 * | Catalizadores usados contaminados con substancias perigosas
160901 * | Permanganatos, por exemplo, permanganato potásico
160902 * | Cromatos, por exemplo, cromato potásico, dicromato sódico ou potásico
160904 * | Substancias oxidantes non especificadas noutra categoría
161003 * | Concentrados acuosos que conteñen substancias perigosas
161101 * | Revestimentos e refractarios a partir de carbono, procedentes de procesos metalúrxicos, que conteñen substancias perigosas
161103 * | Outros revestimentos e refractarios, procedentes de procesos metalúrxicos, que conteñen substancias perigosas
161105 * | Revestimentos e refractarios, procedentes de procesos no metalúrxicos, que conteñen substancias perigosas
170106 * | Mesturas, ou fraccións separadas, de formigón, ladrillos, tellas e materiais cerámicos, que conteñen substancias perigosas
170204 * | Vidro, plástico e madeira que conteñen substancias perigosas ou están contaminadas por elas
170301 * | Mesturas bituminosas que conteñen alcatrán de hulla
170303 * | Alcatrán de hulla e produtos alcatranados
170409 * | Residuos metálicos contaminados con substancias perigosas
170410 * | Cables que conteñen hidrocarburos, alcatrán de hulla e outras substancias perigosas
170503 * | Terra e pedras que conteñen substancias perigosas
170505 * | Lodos de drenaxe que conteñen substancias perigosas
170507 * | Balasto de vías férreas que contén substancias perigosas
170601 * | Materiais de illamento que conteñen amianto
170603 * | Outros materiais de illamento que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas
170605 * | Materiais de construción que conteñen amianto
170801 * | Materiais de construción a partir de xeso contaminados con substancias perigosas
170901 * | Residuos de construción e demolición que conteñen mercurio
170902 * | Residuos de construción e demolición que conteñen PCB (por exemplo, seladores que conteñen PCB, revestimentos de piso a partir de resinas que conteñen PCB, vidros dobres que conteñen PCB, condensadores que conteñen PCB)
170903 * | Outros residuos de construción e demolición (incluídos os residuos mesturados) que conteñen substancias perigosas
190105 * | Torta de filtración do tratamento de gases
190106 * | Residuos líquidos acuosos do tratamento de gases e outros residuos líquidos acuosos
190107 * | Residuos sólidos do tratamento de gases
190110 * | Carbón activo usado procedente do tratamento de gases
190111 * | Cinzas de fondo de forno e escouras que conteñen substancias perigosos
190113 * | Cinzas voantes que conteñen substancias perigosas
190115 * | Po de caldeira que contén substancias perigosas
190117 * | Residuos de pirólise que conteñen substancias perigosas
190204 * | Residuos mesturados previamente, compostos por, cando menos, un residuo perigoso
190205 * | Lodos de tratamentos fisico-químicos que conteñen substancias perigosas
190207 * | Aceites e concentrados procedentes do proceso de separación
190208 * | Residuos combustibles líquidos que conteñen substancias perigosas
190209 * | Residuos combustibles sólidos que conteñen substancias perigosas
190211 * | Outros residuos que conteñen substancias perigosas
190304 * | Residuos perigosos parcialmente estabilizados
190306 * | Residuos perigosos solidificados
190308 * | Mercurio parcialmente estabilizado
190402 * | Cinzas voantes e outros residuos do tratamento de gases
190403 * | Fase sólida non vitrificada
190702 * | Lixiviados de vertedoiro que conteñen substancias perigosas
190807 * | Solucións e lodos da rexeneración de intercambiadores de ións
190808 * | Residuos procedentes de sistemas de membranas que conteñen metais pesados
190810 * | Mesturas de graxas e aceites procedentes da separación de auga/substancias aceitosas, distintas das especificadas no código 19 08 09
190811 * | Lodos procedentes do tratamento biolóxico de augas residuais industriais, que conteñen substancias perigosas
191003 * | Fraccións lixeiras de fragmentación (fluff-light) e po que conteñen substancias perigosas
191005 * | Outras fraccións que conteñen substancias perigosas
191101 * | Arxilas de filtración usadas
191102 * | Alcatráns ácidos
191103 * | Residuos de líquidos acuosos
191104 * | Residuos da limpeza de combustibles con bases
191105 * | Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosos
191107 * | Residuos da depuración de efluentes gasosos
191206 * | Madeira que contén substancias perigosas
191211 * | Outros residuos (incluídas mesturas de materiais), procedentes do tratamento mecánico de residuos, que conteñen substancias perigosas
191301 * | Residuos sólidos, da recuperación de solos, que conteñen substancias perigosas
191303 * | Lodos da recuperación de solos, que conteñen substancias perigosas
191305 * | Lodos da recuperación de augas subterráneas, que conteñen substancias perigosas
191307 * | Residuos de líquidos acuosos e concentrados acuosos, procedentes da recuperación de augas subterráneas, que conteñen substancias perigosas
200115 * | Álcalis
200117 * | Produtos fotoquímicos
200131 * | Medicamentos citotóxicos e citostáticos
200133 * | Baterías e acumuladores especificados nos códigos 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 e baterías e acumuladores sen clasificar que conteñen esas baterías
200137 * | Madeira que contén substancias perigosas

 

¿Alguna Duda? Consulta presupuesto para que hagamos la recogida y transporte de alguno de estos residuos peligrosos. Contactar con INSA des

ESTE SERVICIO ES EXCLUSIVO PARA GALICIA

Pide tu presupuesto

– Gestión de Residuos en Galicia
– Tu empresa en control de plagas

Tel: 981 319 333
email: insades@insades.com

 

INSA des

ISO 9001-2015ISO 14001-2015

FERROL | LUGO | OURENSE | CORUÑA
SANTIAGO | PONTEVEDRA | VIGO

– Quizás pueda interesarte –

Control de plagas en Ferrol

Control de plagas en Ferrol

En INSA des, entendemos que las plagas no solo son molestas, sino que también pueden representar un riesgo para la salud y la seguridad de tu hogar, negocio o establecimiento de Ferrol. Por eso, nos dedicamos a brindar servicios de control de plagas de alta calidad,...

¿Qué es la Legionella?

¿Qué es la Legionella?

La Legionella es una bacteria que puede causar una enfermedad pulmonar grave conocida como legionelosis. En esta guía, exploraremos qué es la Legionella, la importancia de la prevención y el papel de INSA des en esta labor. También abordaremos los servicios ofrecidos...

Residuos Sanitarios Pontevedra

Residuos Sanitarios Pontevedra

En el ámbito de la atención médica, es crucial comprender la importancia de una correcta eliminación de los residuos sanitarios. Estos residuos, que incluyen materiales potencialmente peligrosos, requieren una gestión adecuada para prevenir riesgos para la salud y...